Set an image for Stellenbosch Sakekamer

Sign In or Register

  • no street address listed
  • Stellenbosch, Western Cape
  • 7600
  • SOUTH AFRICA
  • +0837833172
PUBLIC PROFILE

Who are we?

Die Stellenbosse Sakekamer is in 1945 gestig. Deur aktiewe betrokkenheid behartig en bevorder die multi-sektorale Sakekamer gemeenskaplike belange van sakelui waaruit ons lede ekonomiese vooruitgang kan ervaar.

Recent Activity

There are no activities to display at this time

Like this?

Help share this page with others!

no street address listed
Stellenbosch Western Cape 7600
+0837833172